Εσωτερικού χώρου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας σχετικά με το βάψιμο του σπιτιού σας
Τρίψιμο – στοκάρισμα
Σπατουλάρισμα
Ελαιοχρωματισμός ταβανιών
Κλιμακοστάσια, φωταγωγοί, ακάλυπτοι
Ελαιοχρωματισμός σπιτιού
Ελαιοχρωματισμός διαμερίσματος
Μονοκατοικίες και εξοχικές κατοικίες